içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Her zamankinden daha fazla toprak ve emek

Yüzyıllar boyunca kapitalizm, küresel kırsalın acımasızca ucuz metalara dönüştürüldüğüne tanık oldu. Ama ne pahasına olursa olsun?

Her zamankinden daha fazla toprak ve emek

Her zamankinden daha fazla toprak ve emek

Yüzyıllar boyunca kapitalizm,
küresel kırsalın acımasızca
 ucuz metalara dönüştürüldüğüne tanık oldu.
 Ama ne pahasına olursa olsun?

 

Bazen, en yaygın olanı en dikkat çekicidir. Bir şehirde veya banliyöde yaşayan bizler için tipik bir gün (pamuklu) çarşaflardan kalkmak, (palmiye yağı bazlı) sabunlarla hızlı bir şekilde yıkamak için duşun altına girmek, (pamuklu) gömlek ve pantolon giymek, içki içmekle başlar. sıcak bir içecek (kahve veya çay) ve ardından (şekerli) bir mısır gevreği veya reçel yemek, ardından belki (soya ile beslenen) işlenmiş etli sandviç (fosil yakıt bazlı) plastiğe sarılmış.

Dünyadaki yüz milyonlarca kentlinin hayatındaki olağanüstü bir günü, her yıl çok fazla düşünmeden deneyimlediğiniz bir günü tanımlayan şey, aslında son 600 yılda meta sınırlarının çarpıcı genişlemesinin ürettiği bir mucizedir. . Sabahınızı güzelleştiren ürünlerin neredeyse tamamı evinizden uzak yerlerden geliyor. Pamuk büyük olasılıkla Çin'de, palmiye yağı Endonezya veya Malezya'da yetiştirildi; kahve belki Guatemala'da, çay Hindistan'da, şeker Avustralya'da ve soya Brezilya'da hasat edilirken, petrol Suudi Arabistan'da kumdan dışarı pompalanmış olabilir.

Metaların hızlandırılmış üretimi, yalnızca üretimin bilimden ilham alan yoğunlaştırılmasının değil, aynı zamanda meta sınırlarının yeni kıtalara, ülkelere ve bölgelere muazzam yayılmasının bir sonucudur. Bu akışlardan genellikle habersiz olsak da - çağdaş endüstri ve hizmetlerin egemen olduğu ekonomimizin istatistiksel temsilinde bile, bunlar marjinal bir rol oynarlar - yine de küresel kırsal alana üstünkörü bir bakışın gösterdiği gibi, etkileri dramatiktir.

2022'de raporlar, 28 Temmuz'da dünyanın bir takvim yılı boyunca yenileyebileceği tüm kaynakları zaten tüketmiş olduğunu gösteriyordu; doğal kaynakların bu düzeyde sömürülmesini sürdürmek, Dünya'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir gezegen gerektirecektir. 1960 ile 2008 arasında, şeker kamışı ekimi yapılan küresel alan üç kat, soya 3,5 kat ve hurma yağı için dört kattan fazla büyüdü. Gittikçe daha fazla toprağı kaplayan bu emtia sınırları, yalnızca yerel gıda üretimi üzerinde değil, dünyanın yağmur ormanları gibi değerli kaynaklar üzerinde de büyük bir baskı oluşturuyor. Sadece soya fasulyesi için - ve 2006'daki Amazon Soy Moratoryumu'na meydan okuyarak - son 10 yılda tahmini 100.000 hektar yağmur ormanı yok edildiyalnız. Sumatra ve Kalimantan'da yılda 250.000 hektar yağmur ormanı sadece palmiye yağı üretimi için kesiliyor, her on yılda bir büyüme ABD'deki Massachusetts eyaletinin tüm yüzey alanına denk geliyor . Ve bu sadece ıssız bir doğa değil: örneğin 2011'de Kamboçya'da şeker kamışı tarlalarına yol açtıkları gibi, yeni emtia sınırlarına yol açmak için tüm köyler buldozerle yıkılıyor.

Bu örneklerin gösterdiği gibi, günlük yaşamlarımız ormanların, düzlüklerin, vadilerin, bataklıkların ve göllerin sürekli ve kitlesel olarak meta üretim alanlarına dönüştürülmesine dayanmaktadır.

Bu dönüşümlerin ölçeği o kadar büyük ki hayal gücümüze meydan okuyorlar. Sabah kahvemizin El Salvador'daki çiftçileri nasıl etkilediğini takdir edebiliyor olsak da , kullandığımız ürünlerin çeşitliliği ve miktarı ile bunların küresel erişimi, tüketimimizin dünya genelinde emtia üreten bölgelerle nasıl ilişkili olduğunu gerçekten görmeyi zorlaştırıyor. dünya. Resmi daha da karmaşıklaştıran kırsal alanın dönüşümü, çıplak gözle görülebilenin ötesine geçiyor. Bitkiler, onları hastalıklara karşı daha dirençli hale getirmek, verimlerini artırmak ve endüstriyel işleme amaçlarına daha iyi hizmet etmek için genetik olarak dönüştürülür. 19. yüzyılın sonlarında dünya genelinde deneysel tarım istasyonlarının kurulmasıyla başlayan bir gelişmedeve biyoteknolojideki atılımlar tarafından körüklenen, küresel olarak faaliyet gösteren bir avuç şirket, genetiği değiştirilmiş varyantlarıyla dünyanın en önemli tarımsal mahsullerinin tohumlarını giderek tekelleştirdi.

Dünya kırsalının amansız bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, kıtlık nedeniyle emtia fiyatlarının yükselme eğiliminin üstesinden gelinmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Şeker, soya ve hurma yağı gibi günlük ihtiyaçlarımız için hayati önem taşıyan emtialar, şaşırtıcı talebe, artan çevresel maliyetlere ve uzun mesafe taşımacılığıyla ilgili harcamalara rağmen nispeten ucuz kaldı. Bu paradoksun arkasında, her zamankinden daha fazla toprak ve emeği birleştirmenin derin tarihsel köklerine sahip amansız bir mantık vardır; bu mantık, tüketicilerden ve ekonomik istatistiklerden kaçtığı kadar tarihçilerin de dikkatinden kaçar. Yalnızca meta sınırlarına geniş, küresel ve tarihsel olarak bakarak, dünyanın tarihsel önemine sahip bu süreci ele alabiliriz. Yalnızca tüketim kalıplarımızın mevcut küresel ekolojik çıkmazlarla nasıl ilişkili olduğunu değil, aynı zamanda geçtiğimiz yüzyıllarda kapitalizmin krizler, toplumsal direniş ve tüketici hareketleri yoluyla nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini de anlamaya başlayabiliriz. Böylece geçmiş, ekonomik kalkınmanın gidişatını bir gezegenin yeteceği şekilde bükmede vatandaşlar, işçiler ve tüketiciler olarak nasıl bir rol oynayabileceğimize dair ipuçları veriyor. Tarih tekerrür etmez, ancak bugünümüzle uzlaşmamıza yardımcı olacak bazı kalıpları ortaya çıkarır. işçiler ve tüketiciler, ekonomik gelişmenin gidişatını bir gezegenin yeteceği şekilde büküyorlar. Tarih tekerrür etmez, ancak bugünümüzle uzlaşmamıza yardımcı olacak bazı kalıpları ortaya çıkarır. işçiler ve tüketiciler, ekonomik gelişmenin gidişatını bir gezegenin yeteceği şekilde büküyorlar. Tarih tekerrür etmez, ancak bugünümüzle uzlaşmamıza yardımcı olacak bazı kalıpları ortaya çıkarır.

Bu kadar derin ve sonuçsal bir gerçeği tam olarak kavramak için, tarihi küresel ölçekte ve kapitalizm hakkında düşünmemiz gerekiyor. Bir gelenek varkenÖrneğin, ekonomist Werner Sombart, tarihçi Fernand Braudel ve sosyolog Immanuel Wallerstein tarafından kapitalizme tarihsel olarak bakan bu akademisyenler, Avrupa failliğinin dünyayı nasıl dönüştürdüğüne odaklanma eğilimindedirler ve diğer alanlarda failliğe çok az dikkat ederler. dünyanın parçaları. Aynı zamanda, analistler giderek küreselleşen ekonomilerimizi incelerken, genellikle şehirli tüccarlara, sanayiye, devlet bürokratlarına, askerlere ve kanun yapıcılara odaklanırlar, böylece dünyanın kırsal kesiminin ve onun sakinlerinin, kırsal kesimin şaşırtıcı büyümesini sürdürme ve yönlendirmedeki hayati rolünü gözden kaçırırlar. her zamankinden daha geniş meta sınırları ile dünya ekonomisi.

Küresel kapitalizmi yeniden düşünmenin bir yolu, şehir yerine kırsaldan başlamak ve sanayi yerine tarıma bakmaktır. Küresel kırsalın temel dönüşümleri yalnızca kapitalist genişlemeyi kolaylaştırmakla kalmadı; ucuz meta arayışında tüm dünyayı içine alan yaygın bir güç haline getirerek onu şekillendirdiler Bu arada, kırsal kesim, isyanlar ve devrimlerle sonuçlanan temel krizlere yol açan ekolojik tükenme ve toplumsal direniş de dahil olmak üzere kapitalizmin kırılganlıklarını da ortaya çıkardı.

Meta sınırlarının dinamiklerini ve bunların kapitalizmin tarihindeki merkezi önemini kavramak için sağduyuya dayalı ancak önemli bir gözlemle başlıyoruz: yüzyıllar boyunca kapitalizm, giderek daha fazla doğayı ve emeği ticarete konu olan mallara (metalara) dönüştüren tarihsel olarak benzersiz bir ekonomik sistem olarak ortaya çıktı. dünyanın her köşesinde mümkün olan en düşük fiyata maksimum kârla satılmak. Dünyanın her yerinde, şimdiye kadar yerel toplulukların yanı sıra kendi geçim ihtiyaçlarına hizmet eden ve yerel siyasi sistemleri sürdüren insanların emek gücü, küresel üretime yönlendirildi. Bu kapitalist mantık yalnızca tarımla değil, madencilik ve balıkçılık gibi diğer maden çıkarma alanlarıyla da ilgilidir. Köylüler, zamanlarının bir bölümünde Bolivya'daki Potosi'nin gümüş madenlerinde veya Endonezya'daki Java'nın kahve tarlalarında çalışmak zorunda kaldılar. Dünyanın çeperinde, özellikle kadınlar, küresel meta üretimini desteklemek için iş yüklerinin önemli ölçüde arttığını gördüler. Küresel kırsalda çalışan milyonlarca kırsal işçi, bu kırsal bölgeyi küresel kapitalist büyümenin motoru yapan şeydir.

Kaynakların (toprak, emek, enerji, hammaddeler ve bilgi) bu kesintisiz birleşimi, genişleyen kapitalist dünya ekonomisini şekillendirdi. Bu birleşme süreçleri ve yerleri – bu emtia sınırları – yüzyıllardır coğrafi olarak hareket ediyor, patlamalarla yeni yerlere sürükleniyor ve düşüşlerle yavaşlıyor. Karakterlerini değiştiren ancak temel dinamiklerini değiştirmeyen ekolojik ve sosyal sınırlarla karşılaştılar. Günümüze kadar bizimle birlikteler ve dünyamızı temel ve genellikle kabul edilmeyen şekillerde şekillendiriyorlar.

Geçtiğimiz 600 yıl boyunca, emeğin ve doğanın kâr için metalaştırılması, dünyanın farklı yerlerinde çok çeşitli sonuçlarla farklı viteslerde hareket etti. Bu sonuçlar genellikle yerel ekolojik sınırlar ve sosyal direnişlerin yanı sıra endüstriyel veya tarımsal girişimciler, kırsal çiftçiler, köylüler ve köleler, erkekler ve kadınlar, Yerli halk ve devlet bürokratları dahil olmak üzere çok çeşitli aktörler tarafından şekillendirildi. Bu meta sınırlarını incelemek, son altı yüzyıl boyunca kapitalist devrimin dinamiklerine dair yeni ve daha küresel bir görüş geliştirmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, küresel kapitalizmin genişlemesi sırasında geçirdiği temel dönüşümleri ve bunun geleceğimizi nasıl etkilediğini görmemize yardımcı olur.

Kapitalizmin cepleri 13. ve 14. yüzyıllarda Avrasya'da fark edilir hale geldi. O zamanlar, örneğin Venedikli tüccarlar, Kıbrıs adasında yüzlerce işçi çalıştırarak dünyanın ilk büyük şeker plantasyonlarını inşa ettiler. Ancak, meta sınırlarının genişlemesindeki can alıcı an , 15. ve 16. yüzyıllarda geldi.Avrupalı ​​kapitalistler ve devlet adamları, kentleşen toplumlarının ekolojik sınırlarının üstesinden gelmenin bir yolunu bulduğunda. Nüfuslarının ihtiyaç duyduğu keresteyi, yakıtı ve buğdayı iç bölgelerinden artık elde edemedikleri için, Baltıklardan buğday ve kereste dahil olmak üzere çevrelerinden mal ithal etmeye başladılar. Bunu kısa süre sonra Atlantik aleminde gümüş, altın, şeker, kahve, tütün ve çivit üretiminde büyük bir genişleme izledi. Tropikal ürünlere olan artan talep, milyonlarca Afrikalı kadın, erkek ve çocuğu köleleştirme kararına yol açtı.

Yerli insanlar, ilerleyen koyun (yani yün) emtia sınırına yer açmak için öldürüldü.

Bu meta sınırları yalnızca dünyanın büyük bir bölümünü dönüştürmekle kalmadı, aynı zamanda kentsel alanlardaki ekonominin yapısını ve tüketim kalıplarını da temelden değiştirdi. Şeker tüketimi Osmanlı İmparatorluğu'nun kentlerinde, Çin'in kıyı kentlerinde, Amerika'da ve kuzeybatı Avrupa'da arttı. 18. yüzyılın sonlarında , her ikisi de Karayipler'deki köleleştirilmiş işçiler tarafından üretilen bir miktar şekerli kahve içmek Paris'teki kentliler arasında alışkanlık haline geldi ve hatta İngiltere'nin kırsal kesimlerinde evlerde çalışan hizmetçiler bile çaylarını şekerli içerdi. Kısa süre sonra, Karayipler'deki Fransız plantasyon adası Saint-Domingue'den (Haiti) gelen, yünlü yerine pamuklu, çivit veya kırmızla boyanmış giysiler giymeye başlayan Avrupalı ​​erkeklerin pipolarını Virginia tütünü doldurdu.

19. yüzyılda Kuzey Atlantik Sanayi Devrimi'nin ardından bu süreç hızlandı. Hızla kentleşen ve sanayileşen toplumların metalara yönelik sarsıcı talebi, dünyanın geniş bölgelerini genişleyen kapitalist üretim ağının içine soktu. Özellikle Avrupa için, ekolojik açık büyüdü. Kentleşen ekonomileri artık işçileri için gıda veya yakındaki topraklardan tekstil üretimi için elyaf tedarik edemiyordu. Avrupalılar bu eksiklikleri gidermek için yurtdışına gittiler: örneğin Java'da zorunlu ekimin dayatılması veya Güneydoğu Asya'da kauçuk veya tütün tarlaları için yeni alanların açılması ve Batı Hindistan'ın kırsal bölgelerine seyahat eden aracılar, çiftçilere avans ödemeleri. pamuk yetiştirmek istiyor.

Amerika'da, binlerce kilometreyi aşan devasa buğday ve sığır sınırları, Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasındaki şehir merkezlerine hizmet veriyordu. Güneydoğu Asya'daki hızla büyüyen pirinç bölgeleri gibi bazı sınırlar, yalnızca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanayi işçilerini beslemekle kalmadı, aynı zamanda Sumatra'daki kauçuk ve tütün tarlaları gibi, işçilerinin kararlılığını sürdürmek için gıda ithal etmek zorunda kalan sınırları da besledi. ihracat ürünleri üretmeye odaklandı. Güney Şili'de, ilerleyen koyun (yani yün) emtia sınırına yer açmak için binlerce Yerli insan öldürüldü. Avustralyalı girişimciler, şeker tarlaları için işçileri kelimenin tam anlamıyla avlamak için Mikronezya Adaları'na yelken açtılar. Emtia sınırlarının bu katlanarak genişlemesi, demiryolları, buharlı gemiler ve telgraflardan oluşan devasa yeni fiziksel altyapıları gerektiriyordu. yanı sıra sömürge bürokrasilerinin kurulması. Sermayenin emtia sınırlarına doğru akışını kolaylaştırmak için mali kurumlar modernleştirildi ve plantasyonlar ve madencilik operasyonları karşısındaki yasal konumları güçlendirildi.

19. yüzyılda Kuzey Atlantik Sanayi Devrimi'nin ardından bu süreç hızlandı. Hızla kentleşen ve sanayileşen toplumların metalara yönelik sarsıcı talebi, dünyanın geniş bölgelerini genişleyen kapitalist üretim ağının içine soktu. Özellikle Avrupa için, ekolojik açık büyüdü. Kentleşen ekonomileri artık işçileri için gıda veya yakındaki topraklardan tekstil üretimi için elyaf tedarik edemiyordu. Avrupalılar bu eksiklikleri gidermek için yurtdışına gittiler: örneğin Java'da zorunlu ekimin dayatılması veya Güneydoğu Asya'da kauçuk veya tütün tarlaları için yeni alanların açılması ve Batı Hindistan'ın kırsal bölgelerine seyahat eden aracılar, çiftçilere avans ödemeleri. pamuk yetiştirmek istiyor.

Amerika'da, binlerce kilometreyi aşan devasa buğday ve sığır sınırları, Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasındaki şehir merkezlerine hizmet veriyordu. Güneydoğu Asya'daki hızla büyüyen pirinç bölgeleri gibi bazı sınırlar, yalnızca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanayi işçilerini beslemekle kalmadı, aynı zamanda Sumatra'daki kauçuk ve tütün tarlaları gibi, işçilerinin kararlılığını sürdürmek için gıda ithal etmek zorunda kalan sınırları da besledi. ihracat ürünleri üretmeye odaklandı. Güney Şili'de, ilerleyen koyun (yani yün) emtia sınırına yer açmak için binlerce Yerli insan öldürüldü. Avustralyalı girişimciler, şeker tarlaları için işçileri kelimenin tam anlamıyla avlamak için Mikronezya Adaları'na yelken açtılar. Emtia sınırlarının bu katlanarak genişlemesi, demiryolları, buharlı gemiler ve telgraflardan oluşan devasa yeni fiziksel altyapıları gerektiriyordu. yanı sıra sömürge bürokrasilerinin kurulması. Sermayenin emtia sınırlarına doğru akışını kolaylaştırmak için mali kurumlar modernleştirildi ve plantasyonlar ve madencilik operasyonları karşısındaki yasal konumları güçlendirildi.

Bu, küresel pazarların sınırsız genişlemesinin, sözde cüretkar ve vicdansız özgür kapitalizmin hikayesi değil. Bu alanların her birinde, devlet müdahaleleri çok önemli bir rol oynadı ve gelişmiş teknolojik yeteneklerle birlikte, giderek daha geniş bölgeleri yapılandıran yeni bir meta üretimi rejimi yarattı. Bu tarihe bakmak, kapitalizmin gelişmesi ve yayılmasında devletin ne kadar önemli olduğuna ve hala da öyle olmaya devam ettiğine dair güçlü bir fikir verir.

 

AGördüğümüz kadarıyla, daha geniş anlamda kapitalizm gibi meta sınırları da çarpıcı biçimde değişti. Bu değişim kuşkusuz teknolojik yenilikler tarafından yönlendirildi, ancak aynı zamanda sınırların muazzam krizlere ve zorluklara uyum sağlama konusundaki olağanüstü yeteneği, devletlerin ve siyasetin çok önemli bir rol oynadığı bir uyum yeteneği tarafından yönlendirildi. Kapitalizm ve meta sınırları tarihsel değişime ve kırılmalara maruz kaldığından, zamanın belirli anlarında meta sınırlarının temel özelliklerini daha kesin olarak tanımlamak yardımcı olur. Emtia sınırlarını anlamak için tarihlerini dönemlere ayırmamız gerekiyor.

 

Son 600 yıldaki önemli sürekliliklere rağmen , iyi ifade edilmiş üç emtia sınırı rejimi ayırt edebiliriz. Birincisi, teknolojinin sadece mütevazı bir rol oynadığı hızlı küresel genişlemenin damgasını vurduğu endüstri öncesi dönem. İkincisi, artan teknolojik yetenekler, gelişmiş altyapı ve gelişmiş devlet gücünden oluşan Sanayi Devrimi tarafından sağlanan yeni bir rejim. Üçüncüsü, 1970'ler, sınırlı sayıda aktör arasında muazzam bir küresel meta üretimi ve pazarlama yoğunlaşması ile karakterize edilen yeni bir rejimin ortaya çıkmasına tanık oldu.

 

Bu ardışıklığı doğrusal bir gelişme olarak görme eğilimi olabilir, ancak bu yanlış olacaktır. Meta sınırlarının dinamiklerine, kapitalizmin uyarlanabilirliğine ve devlet politikasının rolüne duyarlı bir tarihsel analiz, çok farklı bir tablo, kümülatif bir dizi krizler ve düzeltmeler gösteriyor.

 

Krizlerle başlayalım: Geçtiğimiz altı yüzyıl boyunca, meta sınırları bir bütün olarak karşılaştı. Toprak yıprandı, su kaynakları tükendi, haşereler ekinleri tehdit etti, yerel iklimler değişti ve madenler tükendi. Plantasyonlar ve madenler de işçilerinin firarları, isyanları ve grevleriyle karşı karşıya kaldı. Hükümetler donanmalar, tarifeler, sübvansiyonlar, polis güçleri, yasal rejimler ve altyapılarla yoğun bir şekilde müdahale etti.

 

Tarihin bazı anlarında, bu krizler sistemik boyutlar kazandı ve küresel olarak bağlantılı bir sistem olarak emtia sınırlarını etkiledi. Belirli bir emtia sınırı rejiminin krizine girdiler ve işlerin daha önce olduğu gibi devam etmesini imkansız hale getirdiler. Örneğin, 1860'larda pamuk meta sınırı, Yerlilerin topraklarına el koyma ve işçileri köleleştirmeye ilişkin eski modelini genişletmeye devam edemedi; pamuk kapitalistleri bunun yerine üretimlerini genişletmek için yeni topraklar, yeni işçiler ve yeni emek biçimleri aradılar ve sonunda buldular.

 

Avrupa, ekonomik genişlemesini güvence altına almak için üretim alanlarını genişletti

 

Kapitalizmin muazzam uyarlanabilirliği, hem meta sınırlarının daha da genişlemesini sağlayan hem de kapitalizmin devam eden genişlemesini güvence altına alan bir dizi düzeltme üreterek bu kavşaklarda devreye girdi. Bunu yaparken, bu düzeltmeler kapitalizmin esnekliğini ve gücünü daha da artırdı.

 

Sonuç olarak, her sistemik kriz, emtia sınırlarının genişlemesini hızlandırdı. Gördüğümüz gibi, Avrupa'nın gelişmekte olan kapitalist ekonomileri doğal sınırlarına ulaştığında kapitalizm küresel hale geldi. Her zaman meta yetiştirmek için alan ve mineral, yakıt için odun ve pamuk, şeker ve kahve yetiştirmek için doğru iklimden yoksun olan Avrupa, ekonomik büyümesini güvence altına almak için üretim alanlarını genişletti. Şeker üretimi, ekolojik krizlere ve sınırlamalara yanıt olarak bir dizi yer değiştirmenin klasik bir örneğini sunar. 15. yüzyılın başlarında kuraklık Mısır'ın bol şeker ihracatını ortadan kaldırdıktan sonra ,Kıbrıs, Sicilya ve İber Yarımadası boşluğu doldurmaya çalıştı. Ancak Akdeniz kamışı tarlaları artan şeker talebini karşılayamadı ve İtalyan tüccarlar ve İber hükümdarları şeker sınırlarını Atlantik krallığına, önce Madeira ve Kanarya Adaları'na, ardından Brezilya ve Karayipler'e taşıdı. Coğrafyacı David Harvey, meta üretiminin bu mekansal genişlemesini tanımlamak için 'mekânsal sabit' terimini türetti .

Birinci meta sınırı rejimi altındaki bu mekânsal genişleme, işçilerin kitlesel bir şekilde köleleştirilmesiyle sağlandı. Ancak sonunda, köleliğin "düzeltilmesi", daha da küresel yankıları olan ek krizler yarattı. En çarpıcı olanı, Saint-Domingue'nin şeker, kahve ve çivit tarlalarına götürülen yüz binlerce köleleştirilmiş Afrikalı, 1791'de isyan etti ve dünyanın en büyük plantasyon kompleksine son verdi. Bu, son derece önemli bir isyandı, aslında Karayipler bölgesinde ve Amerika'da yankılanan bir devrimdi . Yine de bu, 16. yüzyıldan beri birçok köle isyanından sadece biriydi.sonunda on binlerce köleleştirilmiş işçiyi içeren isyanlar. Bu arada, köle ticaretine katılan gaddarlıkların ve plantasyonlardaki korkunç ölüm oranlarının artan farkındalığı, özellikle Birleşik Krallık'ta yükselen bir kölelik karşıtı hareketi besledi . Bu farkındalık, artan sayıda Avrupa ülkesinin köle ticaretini yasaklamasına neden oldu. Britanya Batı Hint Adaları'ndaki köleleştirilmiş insanlar tarafından devam eden kitlesel isyanlar, 1834'ten başlayarak Britanya İmparatorluğu içinde kapsamlı bir kölelik yasağına yol açtı, ardından 1848'de Fransız İmparatorluğu, 1865'te ABD , 1886'da Küba ve 1888'de Brezilya izledi.

Avrupa'nın 19. yüzyılın başlarında Amerika'daki köle temelli meta sınırlarının krizi , gelişmiş altyapı üzerine inşa edilen sömürge Asya ve Afrika'nın yanı sıra Amerika'nın diğer bölgelerinde de kitlesel meta üretiminin genişlemesiyle “sabitlendi”. devletlerin askeri ve bürokratik yetenekleri, daha geniş toprakları ve nüfusları kontrol etmelerine izin verir.

Birinci meta sınırı rejiminin krizi, üretimin azalmasıyla sonuçlanmadı, tam tersi

Örneğin, Saint-Domingue'deki devrimin ardından, Küba hemen dünyanın en büyük şeker üreticisi haline gelmeye başladı, İngiliz yetkililer Bihar'da (Hindistan) indigo üretimini genişletti ve Java'daki Hollanda sömürge yönetimi binlerce yeni şeker üreticisinin dikilmesini emretti. kahve ağaçları. Kölelik yüzyılın son üçte birinde nihai krizine girdiğinde, meta sınırları yalnızca dünyanın yeni bölgelerine taşınmakla kalmadı, aynı zamanda temelde farklı türde emek rejimlerinden ve farklı işçi gruplarından yararlanmaya başladı. 19. yüzyılın son üçte birinin yeni emperyalizmi, önemli ölçüde, bir dizi meta sınırlarını genişletme ve yeni bir meta sınırları rejimi inşa etme arzusu tarafından yönlendirildi.

Belki de şaşırtıcı bir şekilde, birinci meta sınırı rejiminin krizi üretimde azalmaya yol açmadı, tam tersi: 1860'tan sonra küresel meta üretiminde bir başka büyük artış daha oldu. Bu, hızla gelişen teknolojik yeteneklerin, emeğin başarılı seferberliğinin sonucuydu. kaldırılması ve devlet bürokrasilerinin artan rolü sonrasında. İletişim teknolojisindeki yenilikler zinciri ve hızla modernleşen fiziksel altyapılar, kapitalizmin küresel genişlemesini hızlandırdı ve devlet bürokrasilerinin düzenleyici güçlerini güçlendirdi.

Büyük Buhran, devletin ekonomik hayattaki rolünü yalnızca daha da genişletti. 1930'ların başlarında, Karayip plantasyon adalarında açlık yürüyüşleri meydana geldi, yüz binlerce işçi Güneydoğu Asya'daki plantasyon kuşaklarından yoksul koşullarda evlerine döndü ve küresel pazarlar için üretim yapan küçük toprak sahiplerinin isyanları yaşandı. ABD'nin batısındaki tarım sınırında , çöp çukurunun sosyoekolojik felaketi, John Steinbeck'in Gazap Üzümleri (1939) adlı romanının konusuydu . Kapitalizm, en ateşli savunucuları tarafından bile göreve çağrılırken, işçi aktivistleri Avustralya'daki Queensland'den ABD'deki Alabama'ya kadar kırsal kesimde önemli bir zemin kazandılar.Buhran sırasında emtia sınırlarında yaşanan tüm sıkıntılar, devletin ekonomik hayatta daha da önemli bir rol üstlenmesine kapı araladı. Ayrıca, uluslararası ekonomik koordinasyon eksikliğinin yıkıcı etkilerine yanıt olarak, Bretton Woods kurumları İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında kuruldu. John Maynard Keynes'in girdileriyle tasarlanan bu yeni küresel kapitalist düzen, istikrarlı bir küresel ekonomik büyüme yolunu ilerletmek için ABD'nin himayesi altında uygulamaya konuldu.

Sonuç olarak, yeni yetkilendirilmiş devletlerin merkezi rolleri, sözleşmeli emek ve gücün tüccardan sanayi sermayesine kayması ile karakterize edilen ikinci meta sınırı rejimi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından istikrara kavuştu ve meta üretiminin başka bir büyük genişlemesini mümkün kıldı. .

Bununla birlikte, Küresel Güney'deki birçok emtia üreticisi ülkenin 1979'daki İkinci Petrol Krizi'nin ardından küresel ekonomik yavaşlamadan büyük ölçüde etkilenmesiyle yeni bir kriz ortaya çıktı. Bu sefer, 'düzeltme' serbest piyasayı benimsemede bulundu. hükümet harcamalarında ekonomi ve kemer sıkma. Bu kuralsızlaştırma, neoliberalizm olarak da bilinen ve sermayenin seçkin bir grup ulusötesi şirketin elinde daha fazla yoğunlaşmasına ve meta üretimi ve çıkarımında muazzam bir genişlemeye izin veren bir başka siyasi müdahaleydi. Avrupa Birliği ve NAFTA'nın pazar entegrasyonu, büyük yiyecek ve içecek şirketlerinin küresel olarak faaliyet gösteren güçlü firmalarla birleşmesini sağladı. Amerikan Şeker Rafineri A.Ş., İngiliz AB Şeker,örneğin Alman Südzucker, sırasıyla ABD Şeker Programı ve AB Tarım Politikaları tarafından desteklenen, yayılan küresel şeker şirketleri olarak ortaya çıktı. Çin ve Tayland'dan devlet destekli güçlü şirketlerin katıldığı bu devler, şimdi yenilenmiş bir güçle emtia sınırlarını zorluyor.

Deregülasyon, politik olarak iyi bağlantılı bu şirketlerin genişlemesi için alan açtıkça, uluslararası finans merkezleriyle iç içe geçtiler. Küresel Güney'deki hükümetlerin yardımıyla, genellikle mülksüzleştirme yoluyla ve çoğu zaman devlet iktidarı ve silahlı kuvvetlerinin yardımıyla artan miktarlarda toprağa sahip olmaya veya finanse etmeye başladılar. Şiddetli mülksüzleştirmelere ek olarak, emtia sınırlarının açılmasına, küresel ısınmayı şiddetlendiren doğal yaşam alanlarının amansız bir şekilde yok edilmesi eşlik ediyor. Kurumsal yatırımcıların yanı sıra kritik tüketiciler de artık daha sorumlu iş modellerini benimsemeleri için kurumsal girişimleri cezbetmektedir. Bunun bazılarının öne sürdüğü gibi 'yeşil kapitalizm'e doğru başka bir rejim değişikliğine işaret edip etmediğini söylemek için henüz çok erken, ancak bize kesinlikle kapitalizmin muazzam uyarlanabilirliğini gösteriyor.

ÖGeçtiğimiz 600 yıl boyunca, emtia sınırlarının küresel yayılması, dünyanın dört bir yanındaki evlerde işlenmiş şekilde bulunan günümüzün muazzam hacimli ucuz emtialarında doruğa ulaştı.

Bu kadar uzun bir tarihsel perspektiften ne alabiliriz?

Birincisi, kırsalın ve onun her zamankinden daha kapsamlı manipülasyonunun modern dünyanın oluşumu için çok önemli olmaya devam ettiğini görebiliriz. Bu makaleyi okurken, muhtemelen gezegeni süsleyen daha büyük kentsel yığınlardan birindesiniz. Kırsal bölge size çok uzak görünebilir - ancak sizi çevreleyen neredeyse her şey, giderek daha büyük, her zamankinden daha dinamik ve her zamankinden daha fazla kapsayıcı emtia sınırlarında meydana gelen çıkarmanın sonucudur.

İkincisi, kapitalizmin muazzam esnekliğini kavrayabiliriz. Son 600 yılda herhangi bir anda, belirli bir meta sınırı rejimi, kapitalist devrimin devam eden gelişimi için çok önemli görünüyordu, ancak sonunda yeni bir rejimin ortaya çıkmasına yol açan sistemik uyarlamalara yol açan direnişler ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Emtia sınırları, son altı yüzyıl boyunca kapitalizm devriminin çok önemli bir özelliği olarak kaldı, ancak görünüşleri, işleyişleri ve kaynakları çıkarma biçimleri tanınmayacak kadar değişti.

Üçüncüsü, geçmiş bize gelecek hakkında bir şey söyleyebilirse, küresel ısınma ve çevresel yıkım da dahil olmak üzere mevcut emtia sınırlarının mevcut krizlerinin kaçınılmaz olarak kapitalizmin sonunu yazacağı anlamına gelmez . Kapitalizm, meta sınırı rejimlerine yönelik temel meydan okumaların üstesinden daha önce geldi.

Dördüncüsü, emtia sınırı rejimlerinin salt ekonomik süreçlerin dolaysız sonucu olmadığını görebiliriz - onlar bunun yerine direnişlerin ve daha da önemlisi siyasi müdahalelerin sonucudur. Yatırımcılar ve bürokratlar kadar kırsal çiftçiler, maden işçileri ve tüketiciler tarafından da şekillendiriliyorlar. Siyasi seferberlikler ve müdahaleler fark yarattı ve yaratmaya devam edecek. Haberler birçok yönden korkunç olsa da, tarih önemli bir olasılık olduğunu da gösteriyor. Hem sistemik krizlerin çerçevesi hem de çözümlerin seçimi derinden politiktir. Köleleştirilmiş işçiler ve onların kölelik karşıtı müttefikleri bir zamanlar Karayipler'deki şeker sınırındaki, Brezilya'nın kahve sınırındaki ve Afrika'nın pamuk sınırındaki insanlık dışı koşulları yurttaşlarına etkilemek için uzun ve zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldılar.ABD'de bugün, günlük yaşamlarımızı çok güçlü bir şekilde şekillendiren emtia sınırlarına halkın bakışını yeniden yerleştirme zorluğuyla karşı karşıyayız.

Yazarlar Sven Beckert (Harvard Üniversitesi) ve Ulbe Bosma (Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Amsterdam ve Vrije Universiteit Amsterdam), meslektaşları Mindi Schneider (Brown Üniversitesi) ve Eric Vanhaute (Ghent Üniversitesi) ile birlikte Commodity Frontiers Initiative'i kurdular . Şu anda, dünya çapında 25'ten fazla araştırma grubu, STK ve sanatçı, kendi açık erişim dergisi Commodity Frontiers'a sahip olan ve genel bir izleyici kitlesi için net makaleler sunan bu ağa katılıyor. Girişimin amacı, bilinçli bir siyasi tartışma için gerekli olduğuna inandığı, sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve emtia sınırlarındaki çekişme konularına tarihsel bir bakış açısı geliştirmeyi teşvik etmektir.

küresel tarihekonomik tarihÇevre tarihi

 

 

Tarih: 06-10-2022

FACEBOOK YORUM
Yorum